Publication
Title
De gemeentelijke en provinciale commissies van advies : een verslag van zes rondetafelgesprekken
Author
Language
Dutch
Publication
2013
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 18.02.2014
Last edited 02.09.2016