Publication
Title
Publiek-publieke samenwerking in Vlaamse Stadsprojecten : van diagnose naar remedie(s), studie voor het kenniscentrum Vlaamse Steden (Sp2SP, eindrapport, IWT Strategisch Basisonderzoek, 2009)
Author
Language
Dutch
Publication
2010
UAntwerpen
Faculty/Department
Project info
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 18.02.2014
Last edited 02.09.2016