Publication
Title
Netwerken en netwerking als uitdaging voor de ruimtelijke planning : rapport in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling ruimtelijke planning
Author
Language
Dutch
Publication
2002
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 18.02.2014
Last edited 02.09.2016