Publication
Title
Wetsvoorstel tot instelling, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, van de vergoeding naar billijkheid voor aangerichte ernstige en abnormale verstoring
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht. - Gent
Publication
Gent : 2013
ISSN
0772-8050
Volume/pages
5(2013), p. 466
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 19.02.2014
Last edited 12.01.2018
To cite this reference