Publication
Title
Broederschappen in de Nederlanden : een opstap naar verder onderzoek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. - Nijmegen
Publication
Nijmegen : 2013
ISSN
0778-8304
Volume/pages
22:2(2013), p. 249-260
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Multiple identities in a late medieval and early modern city: Mechelen in the 15th and 16th centuries.
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 20.02.2014
Last edited 30.07.2015
To cite this reference