Publication
Title
Vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2008
Author
Abstract
In 2008 werd via een bevraging aan huis van 915 jonge kinderen (18-24 maanden) en 1319 adolescenten (13-14 jaar) gepeild naar de vaccinatiegraad van de door Vlaanderen gratis aangeboden vaccins. Uit de resultaten blijkt dat minstens 95% van de jonge kinderen volledig gevaccineerd is tegen polio, difterie-tetanus-pertussis, infecties met H. influenzae type b, hepatitis B (HBV), mazelen-bof-rubella (MBR) en infecties met meningokokken van serogroep C en dat 98% minstens één dosis pneumokokkenvaccin kreeg. De gedocumenteerde vaccinatiegraad voor adolescenten varieert van 83,5% (2 dosissen MBR) tot 89,2% (3 dosissen HBV) en 91,1% (herhaling difterie-tetanus), en is beduidend hoger dan de resultaten in de vaccinatiegraadstudie van 2005. De geleidelijke implementatie van het online bestel- en registratiesysteem Vaccinnet sinds 2005 heeft wellicht bijgedragen tot het behalen van deze hoge cijfers in beide leeftijdsgroepen. Naast vaccinatiegegevens werden ook socio-demografische factoren bevraagd met het oog op een risicofactorenanalyse voor onvolledige vaccinatie.
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaams infectieziektebulletin
Publication
2009
ISSN
0925-711X
Volume/pages
68:2(2009), p. 9-14
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 26.02.2014
Last edited 05.05.2015
To cite this reference