Publication
Title
Vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2012
Author
Abstract
In het kader van een vaccinatiegraadstudie in opdracht van de Vlaamse Overheid, werden in 2012 steekproefsgewijs gezinnen met een kind van 18-24 maanden (n=874) of een 14-jarige geboren in 1998 (n=1300) bevraagd in verband met de vaccinatiestatus. Dit gebeurde voor de aanbevolen vaccins in Vlaanderen, bij het kind en bij één van de ouders. Bijkomend werden mogelijke redenen voor onvolledige vaccinatie bestudeerd in een groep jonge kinderen (n=265) die hoofdzakelijk buiten het Kind en Gezin circuit waren gevaccineerd. Bij jonge kinderen varieerde de vaccinatiegraad van 92,5% (rotavirusvaccin) tot 96,6% (mazelen-bof-rubella/MBR en pneumokokkenvaccin), en bij 14-jarigen van 83,5% (humaan papillomavirusvaccin/HPV) tot 92,5% (MBR dosis 5de leerjaar). Hun ouders waren zelden gevaccineerd met het MBR-vaccin, pertussisboostervaccin (dTpa), of griepvaccin (tijdens de zwangerschap). Bij jonge kinderen is tijdigheid van toediening een aandachtspunt voor de vaccins aanbevolen op 16 weken (slechts 6.4% kreeg ze op die leeftijd) en hebben sociaal zwakkeren het grootste risico voor ondervaccinatie. Bij 14-jarigen is de HPV-vaccinatiegraad opvallend hoog voor een eerste campagnejaar, maar stagneert deze voor de meeste andere vaccins net onder de 90%. Ouders zijn zich meestal niet bewust van de onvolledige vaccinatiestatus van hun kind en worden zelf onvoldoende aangesproken over vaccinatie-aanbevelingen naar volwassenen toe.
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaams infectieziektebulletin
Publication
2013
Volume/pages
86:4(2013), p. 1-6
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 26.02.2014
Last edited 02.10.2015
To cite this reference