Publication
Title
Bespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 12 september 2012, zaak C-64/12, Schlecker
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2014
ISSN
1782-3463
Volume/pages
26(2013-2014), p. 1035-1037
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.02.2014
Last edited 12.01.2018
To cite this reference