Title
Bespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 12 september 2012, zaak C-64/12, SchleckerBespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 12 september 2012, zaak C-64/12, Schlecker
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Personal Rights and Property Rights
Publication type
article
Publication
Antwerpen,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2013-2014):26, p. 1035-1037
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/768258/028dede8975.pdf
Handle