Publication
Title
Lydeke van Beek: Leken trekken tot Gods Woord : Dirc van Herxen (1381-1457) en zijn Eerste Collatieboek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Millennium : tijdschrift voor middeleeuwse studies. - Nijmegen, 1987 - 2012
Publication
Nijmegen : Verloren, 2012
ISSN
0922-0887
Volume/pages
26(2012), p. 103-107
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.02.2014
Last edited 14.03.2014
To cite this reference