Publication
Title
Pieter de Bruyne (1931-1987) : meubilair, interieurs en gebouwen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Pieter De Bruyne 1931-1987 : pionier van het postmoderne. - Brussel, 2012
Publication
Brussel : Academic & Scientific Publishers, 2012
ISBN
978-90-70289-30-0
Volume/pages
p. 20-155
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Project info
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 06.03.2014
Last edited 13.06.2017