Publication
Title
Recente ontwikkelingen in het taalverwervingsonderzoek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen van het Congres van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Publication
1995
Volume/pages
17(1995), p. 1-21
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.09.2013
To cite this reference