Publication
Title
Structurele wijzigingen in de DSM-5 : begin van een hervorming?
Author
Abstract
achtergrond De aanloop naar de verschijning van de dsm-5 ging gepaard met veel kritiek: het dsm-classificatiesysteem kreeg van sommigen de schuld van de onbevredigende diagnostiek in ons vakgebied. De afgelopen decennia zijn er geen grote wetenschappelijke doorbraken geweest op ons vakgebied, terwijl de cijfers geen vermindering van het aantal psychische problemen laten zien in onze westerse maatschappij. Men vond het tijd voor hervormingen, en de vraag is of de dsm-5 deze gaat bieden.doel Een update en beschouwing geven over structurele, diagnoseoverstijgende wijzigingen die zijn doorgevoerd in de dsm-5. methode Bespreken van de doorgevoerde wijzigingen. resultaten De belangrijkste diagnoseoverstijgende structurele wijzigingen in de dsm-5 zijn: het weglaten van het onderscheid tussen kinder- en jeugdstoornissen enerzijds en stoornissen bij volwassenen anderzijds; het verdwijnen van het meerassensysteem; een meer dimensionele benadering met de mogelijkheid om de mate van ernst van een stoornis aan te geven. conclusie De beginnende hervorming die lijkt plaats te vinden in ons psychiatrisch classificatiesysteem is zichtbaar in de dsm-5 en dit is een positieve ontwikkeling. Waarschijnlijk is dit slechts een voorbode van toekomstige hervormingen.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, currens
Publication
Utrecht : 2014
ISSN
0303-7339
Volume/pages
56:3(2014), p. 152-156
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 12.03.2014
Last edited 02.10.2015
To cite this reference