Publication
Title
Welk recht op onderwijs voor kinderen in precair verblijf? Een analyse van de situatie van kinderen zonder wettig verblijfsstatuut of met een precair verblijfsstatuut in het lager onderwijs in België
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : CeMIS, 2010
Volume/pages
300 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 14.03.2014
Last edited 15.03.2014
To cite this reference