Publication
Title
Is een patiënt met een inoperabel niet-kleincellig bronchuscarcinoom geneesbaar?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 1995
ISSN
0371-683X
Volume/pages
51(1995), p. 1020-1024
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 21.03.2014
Last edited 04.04.2014
To cite this reference