Title
De recente evoluties op het vlak van het administratief toezicht op de provincies, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Subject
Law
Source (journal)
Nieuwsbrief praktijkgids management lokale besturen = Nieuwsbrief overheidsmanagement
Volume/pages
(1997)
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)