Publication
Title
De invordering van belastingschulden ten aanzien van verenigingen zonder winstoogmerk naar vigerend en naar nieuw recht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Lokale en regionale belastingen : driemaandelijkse duiding bij recente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. - Brugge
Publication
Brugge : 2002
ISSN
1373-0460
Volume/pages
(2002), p. 167-185
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 25.03.2014
Last edited 02.09.2016