Publication
Title
Het doorrekenen van de belasting aan derden: toetsing aan het gelijkheidsbeginsel (noot onder Cass., 17 november 2000)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Publication
Brussel : 2001
ISSN
2031-8219
Volume/pages
199(2001), p. 377-382
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 25.03.2014
Last edited 02.09.2016