Publication
Title
De bevoegdheidsbeperking van artikel 464, 1° WIB 1992 ten aanzien van een gemeentebelasting op vertoningen en vermakelijkheden (noot onder Brussel, 18 mei 2001)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Publication
Brussel : 2001
ISSN
2031-8219
Volume/pages
210(2001), p. 1042-1047
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 25.03.2014
Last edited 02.09.2016