Publication
Title
Europese Commissie en Hof van Justitie unaniem : gemeentebelastingen op schotelantennes zijn strijdig met het Europees gemeenschapsrecht (noot onder H.v.J., 29 november 2001)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Fiscale dossiers Vandewinckele: bulletin
Publication
2002
Volume/pages
4(2002), p. 24-28
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Record
Identification
Creation 25.03.2014
Last edited 02.09.2016