Publication
Title
Geweigerde bouwvergunning maakt Vlaamse leegstandsheffing op gebouwen en/of woningen strijdig met het proportionaliteitsbeginsel (noot onder Rb. Antwerpen, 15 november 2002)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Publication
Brussel : 2003
ISSN
2031-8219
Volume/pages
252(2003), p. 1095-1098
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 26.03.2014
Last edited 02.09.2016