Publication
Title
Kan de loutere eigenaar-verhuurder van een onroerend goed belast worden in het kader van een gemeentebelasting op tweede verblijven? (noot onder Rb. Brugge, 22 december 2003)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Publication
Brussel : 2004
ISSN
2031-8219
Volume/pages
270(2004), p. 989-992
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 26.03.2014
Last edited 02.09.2016