Publication
Title
De rechten van de derde-eigenaar te goeder trouw bij verbeurdver-klaring van voertuigen in douane- en accijnsstrafzaken (noot onder K.I. Antwerpen, 14 april 2005)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Publication
Brussel : 2005
ISSN
2031-8219
Volume/pages
(2005), p. 1033-1034
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 26.03.2014
Last edited 06.03.2018