Title
De rechten van de derde-eigenaar te goeder trouw bij verbeurdver-klaring van voertuigen in douane- en accijnsstrafzaken (noot onder K.I. Antwerpen, 14 april 2005)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Brussel ,
Subject
Law
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Volume/pages
(2005) , p. 1033-1034
ISSN
2031-8219
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)