Publication
Title
De uitoefening van de strafvordering door de administratie der douane en accijnzen: geen eerlijke procesvoering? (noot onder Arbitragehof, 24 november 2004)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2005
ISSN
1782-3463
Volume/pages
12(2005-2006), p. 456-459
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 26.03.2014
Last edited 25.04.2017