Title
Onregelmatigheden in de boekhouding doen steeds douane- en accijnsfraude vermoeden (noot onder Cass., 9 april 2002)Onregelmatigheden in de boekhouding doen steeds douane- en accijnsfraude vermoeden (noot onder Cass., 9 april 2002)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2005-2006):27, p. 1052-1054
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)