Publication
Title
Onregelmatigheden in de boekhouding doen steeds douane- en accijnsfraude vermoeden (noot onder Cass., 9 april 2002)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2006
ISSN
1782-3463
Volume/pages
27(2005-2006), p. 1052-1054
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 26.03.2014
Last edited 11.01.2018