Publication
Title
Lokale belastingen op vertoningen en vermakelijkheden lijken dan toch niet (steeds) te detoneren met artikel 464, 1° WIB 1992 (noot onder Gent, 22 februari 2005 en Rb. Brugge, 2 november 2004)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Publication
Brussel : 2006
ISSN
2031-8219
Volume/pages
305(2006), p. 640-649
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 27.03.2014
Last edited 11.01.2018