Title
De feitelijke precisering van het aan een witwashandeling voorafgaand basismisdrijf wordt steeds minder vereist (noot onder Cass., 19 september 2006)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Mortsel ,
Subject
Law
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel
Volume/pages
(2007) , p. 216-218
ISSN
1782-3447
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)