Publication
Title
De feitelijke precisering van het aan een witwashandeling voorafgaand basismisdrijf wordt steeds minder vereist (noot onder Cass., 19 september 2006)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel, 2006, currens
Publication
Mortsel : 2007
ISSN
1782-3447
Volume/pages
(2007), p. 216-218
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 27.03.2014
Last edited 11.01.2018