Publication
Title
Koninklijk Besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Strafrecht : geannoteerd / Deruyck, F. [edit.]; e.a.
Source (series)
Geannoteerde wetboeken
Publication
Brugge : die Keure, 2007
ISBN
9789086614073
Volume/pages
p. 1035-1040
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 27.03.2014
Last edited 02.09.2016