Title
Vennoten in een CVOA zijn steeds persoonlijk en hoofdelijk gehouden tot betaling van een taxatie op naam van de vennootschap (noot onder Cass., 14 juni 2007)Vennoten in een CVOA zijn steeds persoonlijk en hoofdelijk gehouden tot betaling van een taxatie op naam van de vennootschap (noot onder Cass., 14 juni 2007)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Brugge,
Subject
Law
Source (journal)
Lokale en regionale belastingen : driemaandelijkse duiding bij recente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. - Brugge
Volume/pages
(2007), p. 150-152
ISSN
1373-0460
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)