Publication
Title
Vennoten in een CVOA zijn steeds persoonlijk en hoofdelijk gehouden tot betaling van een taxatie op naam van de vennootschap (noot onder Cass., 14 juni 2007)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Lokale & regionale belastingen : driemaandelijkse duiding bij recente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. - Brugge
Publication
Brugge : 2007
ISSN
1373-0460
Volume/pages
(2007), p. 150-152
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 27.03.2014
Last edited 11.01.2018