Publication
Title
De bijzondere wettelijke bewijswaarde van het proces-verbaal inzake douane en accijnzen (noot onder Cass., 4 oktober 2006)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2009
ISSN
1782-3463
Volume/pages
25(2008-2009), p. 1044-1047
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 27.03.2014
Last edited 11.01.2018