Publication
Title
De afwezigheid van verweer door het openbaar ministerie bij een cassatieberoep in strafzaken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2010
ISSN
1782-3463
Volume/pages
21(2009-2010), p. 858-863
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 27.03.2014
Last edited 11.01.2018