Publication
Title
De extensieve draagwijdte van het huiszoekingsrecht inzake accijnzen (noot onder Cass., 5 november 2008)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Publication
Brussel : 2009
ISSN
2031-8219
Volume/pages
362-363(2009), p. 518-522
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 27.03.2014
Last edited 11.01.2018