Publication
Title
Lokale vormen van armoedebestrijding : een sociaal innovatieve benadering
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : 2012
Volume/pages
7 p.
Note
General: Verslag Rondetafel ter voorbereiding van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2012, Antwerpen, 27 april 2012
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.03.2014
Last edited 28.03.2014
To cite this reference