Title
Inzake douane en accijnzen vereist het bijzonder bewijsmiddel van een onregelmatige boekhouding geen overlegging van de desbetreffende documenten (noot onder Cass., 16 september 2008)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Mortsel ,
Subject
Law
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel
Volume/pages
(2009) :1 , p. 62-64
ISSN
1782-3447
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)