Publication
Title
De civiele rechtsvordering tot betaling van douanerechten in geval van een verjaarde strafvordering (noot onder Antwerpen, 4 februari 2010)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2010
ISSN
1782-3463
Volume/pages
15(2010-2011), p. 629-631
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 27.03.2014
Last edited 11.01.2018