Publication
Title
Een fiscale bezwaarprocedure kan zonder miskenning van het zelfincriminatieverbod nuttig gebruik van een vals stuk impliceren (noot onder Cass., 9 maart 2011)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel, 2006, currens
Publication
Mortsel : 2013
ISSN
1782-3447
Volume/pages
1(2013), p. 54-56
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 28.03.2014
Last edited 11.01.2018