Publication
Title
Overwegingen en suggesties nopens een modernisering van het hoger beroep in strafzaken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel, 2006, currens
Publication
Mortsel : 2013
ISSN
1782-3447
Volume/pages
6(2013), p. 417-432
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 28.03.2014
Last edited 11.01.2018