Publication
Title
Leidraad bij het opmaken van bestekken voor de conservatie en/of restauratie van glasramen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Doorgelicht : akten van het colloquium georganiseerd door het GIC (Glaskunst, Informatie & Documentatiecentrum), 10-11 oktober 1996 te Antwerpen / Rambaut, E. [edit.]
Publication
1999
Volume/pages
p. 59-77
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 02.04.2014
Last edited 06.03.2018