Publication
Title
De paradox van de vrijheid : erfgoedzorg als behoeder van het materiële geheugen van onze beschaving
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Eertijds : driemaandelijks tijdschrift van de oud-leerlingenbond Klein Seminarie Roeselare
Publication
1999
Volume/pages
31:2(1999), p. 39-42
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 02.04.2014
Last edited 02.09.2016