Publication
Title
De grondwettelijk verankerde autonomie van het GO! en diens vrijheid van onderwijs
Author
Language
Dutch
Source (book)
Een leven van inzet : liber amicorum Michel Magits / Ruysscher; De, D. [edit.]; e.a.
Publication
Mechelen : Kluwer, 2013
ISBN
9789046547182
Volume/pages
p. 585-612
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 02.04.2014
Last edited 03.04.2014
To cite this reference