Publication
Title
Cultuur is oorlog: het medium en de boodschap
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Blaazuit: cultuurkrant voor Vlaanderen. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1995
ISSN
1372-9047
Volume/pages
10:5(1995), p. 12
Note
General: Recensie: Leo de Haes: Cultuur is oorlog: over elite- en massacultuur
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference