Title
Het belang van de eigendomsstructuur bij de beslissing tot vrijwillige overschakeling naar IFRS voor Belgische niet-beursgenoteerde ondernemingen
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Publication type
article
Publication
Subject
Economics
Source (journal)
Accountancy en bedrijfskunde : maandschrift
Volume/pages
33(2013) :8 , p. 2-28
ISSN
0770-7142
vabb
c:vabb:344251
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Abstract
Alvorens de internationale accounting standaarden in 2005 verplicht werden, schakelden een aantal beursgenoteerde ondernemingen al vrijwillig over naar deze standaarden. De wetgever in België opteerde ervoor om ook de niet-beursgenoteerde ondernemingen toe te staan om de geconsolideerde jaarrekening op te stellen overeenkomstig de internationale boekhoudnormen. De beslissing om over te schakelen naar IFRS is dus voor Belgische nietbeursgenoteerde ondernemingen een vrije keuze, maar de beslissing is wel onherroepelijk. In dit artikel willen we deze specifieke groep van niet-beursgenoteerde bedrijven die vrijwillig overschakelden naar IFRS nader bekijken. Meer specifiek focussen we daarbij op één bepaald kenmerk, met name de eigendomsstructuur van deze ondernemingen. Terwijl uit onderzoek bij beursgenoteerde ondernemingen blijkt dat de eigendomsstructuur een significante invloed heeft op de vrijwillige overschakeling naar IFRS, is nog niets geweten over het belang ervan bij niet-beursgenoteerde ondernemingen. Andere studies keken enkel naar de rechtsvorm en de mate van private investeringen. Deze studie toont aan dat de overschakeling naar IFRS hoofdzakelijk gebeurt vanuit een kwaliteitsoogpunt en niet wordt ingegeven door de eigendomsstructuur van de ondernemingen. We zijn ons echter bewust dat voorliggend onderzoek te lijden heeft onder een aantal beperkingen zoals het gebruik van het logistisch model en de beperkingen van de Bel-first database. Ten slotte zouden onderzoekers in toekomstige studies de kenmerken van de moederondernemingen nog dieper kunnen analyseren.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/34c801/b8df5738215.pdf
Handle