Publication
Title
Het belang van de eigendomsstructuur bij de beslissing tot vrijwillige overschakeling naar IFRS voor Belgische niet-beursgenoteerde ondernemingen
Author
Abstract
Alvorens de internationale accounting standaarden in 2005 verplicht werden, schakelden een aantal beursgenoteerde ondernemingen al vrijwillig over naar deze standaarden. De wetgever in België opteerde ervoor om ook de niet-beursgenoteerde ondernemingen toe te staan om de geconsolideerde jaarrekening op te stellen overeenkomstig de internationale boekhoudnormen. De beslissing om over te schakelen naar IFRS is dus voor Belgische nietbeursgenoteerde ondernemingen een vrije keuze, maar de beslissing is wel onherroepelijk. In dit artikel willen we deze specifieke groep van niet-beursgenoteerde bedrijven die vrijwillig overschakelden naar IFRS nader bekijken. Meer specifiek focussen we daarbij op één bepaald kenmerk, met name de eigendomsstructuur van deze ondernemingen. Terwijl uit onderzoek bij beursgenoteerde ondernemingen blijkt dat de eigendomsstructuur een significante invloed heeft op de vrijwillige overschakeling naar IFRS, is nog niets geweten over het belang ervan bij niet-beursgenoteerde ondernemingen. Andere studies keken enkel naar de rechtsvorm en de mate van private investeringen. Deze studie toont aan dat de overschakeling naar IFRS hoofdzakelijk gebeurt vanuit een kwaliteitsoogpunt en niet wordt ingegeven door de eigendomsstructuur van de ondernemingen. We zijn ons echter bewust dat voorliggend onderzoek te lijden heeft onder een aantal beperkingen zoals het gebruik van het logistisch model en de beperkingen van de Bel-first database. Ten slotte zouden onderzoekers in toekomstige studies de kenmerken van de moederondernemingen nog dieper kunnen analyseren.
Language
Dutch
Source (journal)
Accountancy en bedrijfskunde : maandschrift
Publication
2013
Volume/pages
33:8(2013), p. 2-28
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 03.04.2014
Last edited 08.01.2016
To cite this reference