Publication
Title
Een 42-jarige patiënte met ernstig oedeem in het gezicht en orofarynx na het eten van aardbeien
Author
Abstract
De ziektegeschiedenis van een patiënte met een aardbeienallergie wordt beschreven. Na een grondige anamnese aangevuld met in-vitro- en in-vivodiagnostiek wordt er achterhaald dat de aardbeienallergie geen alleenstaand fenomeen is, maar dat de patiënte ondertussen verschillende gevoeligheden voor fruit en groenten vertoont die hoogstwaarschijnlijk berusten op een kruisallergie voor Cannabis sativa. Zoals in dit tijdschrift reeds werd beschreven, lijkt deze kruisallergie tussen cannabis en fruit/groenten geassocieerd met een gevoeligheid voor een non-specific lipid transfer protein (ns-LTP). De identificatie van deze kruisallergie werd daarbij verricht aan de hand van componentgeoriënteerde diagnostiek. Het strikt vermijden van enig gebruik van en passieve blootstelling aan cannabis werd aangeraden, evenals het vermijden van vruchten en groenten die ondertussen verantwoordelijk gebleken zijn voor min of meer ernstige allergische reacties.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2013
ISSN
0371-683X
Volume/pages
69:20(2013), p. 1005-1007
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 03.04.2014
Last edited 04.04.2014
To cite this reference