Publication
Title
Joodse schrijvers over de Shoah : over Elrud Ibsch, Overleven in verhalen : van ooggetuigen naar jonge wilden : joodse schrijvers over de Shoah
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Streven: cultureel maatschappelijk maandblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2014
ISSN
0039-2324
Volume/pages
81:3(2014), p. 280-282
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.04.2014
Last edited 25.04.2017
To cite this reference