Publication
Title
Bastiaan D. van der Velden: Ik lach met Grotius, en alle die prullen van boeken : een rechtsgeschiedenis van Curaçao
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte. - Wien
Publication
Wien : 2013
ISSN
0250-6459
Volume/pages
35(2013), p. 140-141
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.04.2014
Last edited 09.04.2014
To cite this reference