Publication
Title
Wijzigbaarheid van de onderhoudsbijdrage van de kinderen na echtscheiding door onderlinge toestemming : ouder worden van het kind en daarmee gepaard gaande meerkosten reden tot herziening?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent. - Brussel, 2003, currens
Publication
Brussel : 2006
ISSN
1781-8079
Volume/pages
7(2006), p. 527-533
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.04.2014
Last edited 11.12.2015
To cite this reference