Publication
Title
Logistiek en locatie 2 : enkele relevante elementen voor een ruimtelijk economisch beleid met betrekking tot de logistiek
Author
Language
Dutch
Source (series)
Beleidsrapport STORE-B-13-011
Publication
Leuven : Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie, 2014
Volume/pages
61 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 11.04.2014
Last edited 05.10.2016
To cite this reference