Title
De wet betreffende de rechten van de patiënt : implicaties voor een spoedgevallendienst
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Leuven ,
Subject
Human medicine
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Volume/pages
61(2005) :23 , p. 1717-1724
ISSN
0371-683X
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Abstract
De relatie tussen patiënt en arts heeft de voorbije decennia belangrijke wijzigingen ondergaan. Van een paternalistische visie is men geëvolueerd naar een overlegmodel. De krachtlijnen van dit overleg werden vastgelegd in de wet betreffende de rechten van de patiënt. Meer in het bijzonder biedt deze wet een leidraad bij de afhandeling van situaties waar de visies van patiënt en arts verschillen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de aanpak van wilsonbekwame patiënten. Omdat de medische besluitvorming op een spoedgevallendienst vaak extra bemoeilijkt wordt door de tijdsdruk inherent aan de urgentiegraad van de medische problematiek en door het onbeschikbaar zijn van sommige relevante gegevens, is het essentieel dat de artsen die er werken vertrouwd zijn met deze wettekst. In deze bijdrage wordt gepoogd om de wettekst betreffende de rechten van de patiënt te vertalen naar het werkveld van de urgentiegeneeskunde en om oplossingen aan te reiken voor situaties die in deze wet onvoldoende gespecifieerd werden.