Title
Potentieel schadelijke interacties tussen automatische externe defibrillatoren en hulpverleners
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Leuven ,
Subject
Human medicine
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Volume/pages
65(2009) :14 , p. 677-682
ISSN
0371-683X
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Abstract
Uit talrijke studies blijkt dat automatische externe defibrillatoren (AEDs) levens redden. Twee cruciale elementen hierbij zijn de accuraatheid van de shock/no shock-differentiatie door AED, en de bereidheid van de hulpverleners om de gesproken instructies van AED op te volgen (voornamelijk patiënt niet aanraken en start basisreanimatie). Een belangrijke beperking van AEDs betreft de verminderde sensitiviteit en specificiteit van het ecg-analysealgoritme bij de aanwezigheid van uitwendige stoornissen. In deze prospectieve, observationele studie bij 135 prehospitaalreanimatiepogingen werd nagekeken hoe vaak uitwendige stoornissen optraden tijdens ecg-analyse door AED, en wat de klinische gevolgen van deze uitwendige stoornissen zijn. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen ecg-analysen waarbij enkel ambulanciers aanwezig zijn, en ecg-analysen in aanwezigheid van een mobiele urgentiegroep (MUG). Uit de resultaten blijkt dat uitwendige stoornissen voorkomen in 51% van de ecg-analysen. Vooral in aanwezigheid van MUG-personeel treden klinisch relevante negatieve effecten op: laattijdige toediening van shock, geen defibrillatie op schokbaar ritme en onterechte shock. Bijgevolg is het aangewezen dat alle hulpverleners (met inbegrip van MUG-artsen en -verpleegkundigen) via een specifieke opleiding vertrouwd gemaakt worden met de AED-werking.