Publication
Title
De Antwerpse ring als onderdeel van het R.A.B.-net
Author
Language
Dutch
Source (book)
Planning en contingentie : aspecten van stedenbouw, planologie en architectuur tijdens de Tweede Wereldoorlog / Aernout, Karin. - Gent, 1997
Source (series)
Interbellum-cahiers : teksten en studies uit en over het interbellum / Interbellum: Vereniging voor de Studie van de Vernieuwende Creativiteit tussen de Twee Wereldoorlogen [Gent] - Gent; 9- 10
Publication
Gent : GOFF, 1997
ISBN
2-930180-03-X
Volume/pages
p. 55-76
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 14.04.2014
Last edited 06.03.2018