Publication
Title
Antwerpen, 1750-1850 : de moeizame metamorfose van een verwaarloosde stad
Author
Language
Dutch
Source (book)
Stedebouw : de geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden / Taverne, E. [edit.]; Visser, J. [edit.]
Publication
Nijmegen : SUN, 1993
ISBN
90-6168-401-3
Volume/pages
p. 160-171
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identification Error report